Express Entry November 17, 2017

0 Comment

  اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا از میان متقاضیان اکسپرس انتری ماه نوامبر ۲۰۱۷ تعداد ۲۷۵۰ نامزد را طی قرعه کشی روز ۱۵ نوامبر دعوت  کرده است تا نسبت به  درخواست  برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.  کمترین رتبه نامزد دعوت شده جهت  (ITA) در این قرعه کشی بر اساس رتبه بندی (CRS) رتبه …

Read More