زمانبندی برنامه پذیرش نیروهای متخصص متقاضی مهاجرت به کبک

0 Comment

اداره مهاجرت کبک  زمانبندی برنامه جاری پذیرش نیروی متخصص خود را با تغییراتی اغلام نمود .در این تغییرات متقاضیان در سه مرحله اقدام مینمایند. مرحله اول پذیرش که ثبت نام و یا به تعبیری گشایش اکانت و یا حساب کاربری میباشد تا تاریخ 25 ژانویه 2016 تمدید شد.  تا این تاریخ کلیه متقاضیان بایستی مبادرت به افتتاح اکانت یا حساب کاربری نماییند و…

Read More